ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงเหลือ 43.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จาก 44.8 ในเดือนมกราคม

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั่วไปเท่ากับ 37.2 ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานเท่ากับ 40.0 และดัชนีรายได้ในอนาคตเท่ากับ 52.6

ปัจจัยลบ ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ Omicron ในประเทศ ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคกลัวว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัว นอกจากนี้ยังมีปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากราคาผู้บริโภคที่สูง ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของปี 21 อยู่ที่ 1.9% GDP ทั้งหมดเติบโตขึ้น 1.6% ในปี 2564 ในขณะที่การเติบโตของ GDP คาดว่าจะสูงถึง 4% ในปี 2565 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50%

Leave a Reply