กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หรืออัตราเงินเฟ้อที่ 104.10 เพิ่มขึ้น 5.28% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.0-4.1% Core CPI อยู่ที่ 102.20 เพิ่มขึ้น 1.80% ปีต่อปี

สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบ

“สาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงาน อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ […] ระดับเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียภายหลังการรุกรานคูเวตอิรักของอิรัก”

รณรงค์ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Leave a Reply