สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของออสเตรเลีย (GDP) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.4% ในไตรมาสที่สี่ โดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลยกเลิกข้อจำกัดด้านโควิด-19 ที่เข้มงวด

ก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า GDP ของออสเตรเลียจะเติบโต 3.5% ในไตรมาสที่สี่ หลังจากหดตัว 1.9% ในไตรมาสที่สาม ในขณะที่ GDP ทั้งปี 2564 เติบโต 4.2%

การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 4 มาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องมาจากอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งส่งผลให้อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.2%

“การใช้จ่ายของผู้บริโภคผลักดันการเติบโต […] นำโดยภูมิภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์ การบริโภคที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการถอนเงินออม แต่อัตราการออมยังคงสูงขึ้นที่ 13.6% ดังนั้นจึงมีขอบเขตสำหรับการบริโภคเพิ่มเติม ซึ่งจะกระตุ้นการเติบโตในไตรมาสต่อๆ ไป”

Sean Langcake BIS Oxford Economics

Leave a Reply