ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้บริโภคฟื้นความมั่นใจในการซื้อสินค้าหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในปีนี้

ตามรายงานของสำนักสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนมกราคม สู่ระดับ 325 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (23.3 พันล้านดอลลาร์)

ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมหลังจากลดลง 4.4% ในเดือนธันวาคมเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อของออนไลน์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย

การรุกรานยูเครนของรัสเซียและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นได้เพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการพัฒนายอดค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อออสเตรเลียยังคงต้องติดตาม

“ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างออสเตรเลียกับรัสเซียและยูเครนนั้นไม่สมส่วน เราคาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะปลอดภัย หากยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่ต่อสู้กับรัสเซียในยูเครนหรือที่อื่น”

Gareth Aird หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ Commonwealth Bank of Australia (CBA) กล่าว

Leave a Reply