จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงในเดือนมกราคม 2565 โดยการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของตัวแปรโอไมครอน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเนื่องจากการระงับการเดินทางผ่านระบบ Test&Go ชั่วคราว ในขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงหลังจากการเพิ่มขึ้นในเดือนก่อนหน้า ในแง่ของการใช้จ่ายของรัฐบาล การลดลงนั้นเกิดจากการใช้จ่ายสินค้าและบริการของรัฐบาลกลางเป็นประจำ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและอาหารสด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สถานการณ์ในตลาดแรงงานค่อยๆดีขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าผลกระทบเบื้องต้นของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่มีต่อไทยคือความผันผวนของตลาดการเงินซึ่งมีความมั่นคงในต่างประเทศค่อนข้างดี แต่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นทำให้เกิดค่าเงินบาทผันผวน

ประการที่สองคืออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และประการที่สามคือระบบการชำระเงินของไทยซึ่งคาดว่าจะมีปัญหา แต่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบการชำระเงินทั่วโลกหากประเทศตะวันตกไม่รวมธนาคารรัสเซียจากระบบ SWIFT

Leave a Reply