คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5%

กนง.คาดเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนื่องจากราคาพลังงานและอาหารสดที่สูงขึ้น

ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของรายได้และกำลังซื้อในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมกับมาตรการทางการคลังและภาษีที่เน้นการฟื้นฟูและขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนตลาดแรงงาน ประกอบกับรายได้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

คณะกรรมการบริษัทยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวได้อีกในปีนี้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการส่งออกที่สูงขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเดินทางเร็วกว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเปราะบางและแตกต่างกันไปในแต่ละภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนการระบาดของโรคระบาดอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กนง. ยังคงมีความเห็นว่าการพัฒนาในตลาดแรงงานและผลกระทบของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจำเป็นต้องได้รับการติดตามในสถานการณ์ที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในปัจจุบัน

Leave a Reply