รณณรงค์ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.23% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีราคาหลักเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 0.52% .

การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็น 3% สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ CPI ที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ถือว่าอัตราเงินเฟ้อ 3% เป็นสาเหตุของความกังวล เนื่องจากถือเป็นอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัว รัฐบาลไม่เห็นเหตุผลที่ต้องใช้มาตรการควบคุมเงินเฟ้อในขณะนี้ อัตราเงินเฟ้อโดยรวมอยู่ระหว่าง 1% ถึง 3% ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจ

สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ (PSA) รายงานเมื่อวันพุธว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม ด้วยเหตุนี้ อัตราเงินเฟ้อจึงเพิ่มขึ้นน้อยลงเมื่อเทียบกับ 3.2% ในเดือนธันวาคม 2564

เดนนิส มาปา หัวหน้าสำนักงานสถิติกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักในเดือนมกราคม เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัย น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ และเชื้อเพลิงอื่นๆ ลดลงเหลือ 4.5% ในเดือนมกราคม จาก 5.1% ในเดือนธันวาคม 2564

ในภาคอื่นๆ เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า ราคาเพิ่มขึ้น 2% เครื่องใช้ในบ้านและการซ่อมแซมบ้าน 2.4% และค่าขนส่ง 7%

ในขณะเดียวกัน สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ (PSA) ได้เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้สูงทั้งหมดจากปีฐาน 2555 เป็นปีฐาน 2561

Leave a Reply