อัตราการว่างงานในยูโรโซนลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีและความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดโรคระบาด

สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรประบุว่าอัตราการว่างงานใน 19 ประเทศของยูโรโซนลดลงจาก 7.1% ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 7.0% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการนำเงินยูโรมาใช้ในปี 2542

ตามข้อมูลของ Eurostat จำนวนผู้ว่างงานในยูโรโซนอยู่ที่ 11.481 ล้านคนในเดือนธันวาคม น้อยกว่าในเดือนพฤศจิกายน 185,000

ในสหราชอาณาจักร PMI ภาคการผลิตลดลงในเดือนมกราคม

CIPS UK Manufacturing PMI ลดลงมาอยู่ที่ 57.3 ในเดือนมกราคม จาก 57.9 ในเดือนธันวาคม

อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิตอยู่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 56.9 ค่าที่สูงกว่า 50 เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการพัฒนาธุรกิจในเชิงบวกของธุรกิจการผลิตทุกเดือน ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการพัฒนาธุรกิจในเชิงลบ

โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตยังคงสูงกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20

Leave a Reply