ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) ประเมินสัดส่วนหนี้ครัวเรือน คาดหนี้ครัวเรือนครึ่งปีแรกจะอยู่ในช่วง 89.5% – 90.5% ต่อ GDP ซึ่งควรค่อยๆ ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากประเทศเข้าสู่ภาวะโรคระบาด

หนี้ครัวเรือนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา ก็จะกลายเป็นแรงลากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและระเบิดเวลาที่สามารถระเบิดได้ ทำลายเสถียรภาพของระบบการเงิน

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า หนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นปัญหามานานแล้ว และวิกฤตโควิด-19 ก็ยิ่งเลวร้ายลง

อัตราส่วนการชำระหนี้: อัตราส่วนการชำระหนี้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยอยู่ที่ 30% ก่อนเกิดโควิด (2561)

และเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2562-2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากรายได้ครัวเรือนที่ลดลง ครัวเรือนต้องกู้ยืมเพื่อรักษาระดับการบริโภค สัดส่วนภาระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่า 30% จนภาระหนี้กลายเป็นแรงฉุดลากจูงการบริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

มองไปข้างหน้า แม้แต่รายได้ครัวเรือนก็คาดว่าจะฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ที่สูงจะยังคงเป็นภาระต่อไป เนื่องจากครัวเรือนจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่และรักษามาตรฐานการครองชีพ

Leave a Reply