“หลักทรัพย์เอเชียพลัส” ชี้เทรนด์ ESG มาแรง มูลค่ากองทุนเพิ่มขึ้นสิบเท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิน 36 พันล้าน เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น

จากข้อมูลของกองทุนรวม ESG ในสหรัฐอเมริกา การไหลเข้าเพิ่มขึ้นจาก 5.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 เป็น 51 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์

สำหรับประเทศไทยที่กองทุน ESG มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จำนวนกองทุนรวมระหว่างปี 2562-2564 คือ 75 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 590 ล้านบาทในปี 2562 3,889 ล้านบาทในปี 2563 และ 36,583 ล้านบาทในปี 2564 เติบโตมากกว่า 10 เท่า

นอกจากนี้ ราคาหุ้น ESG ยังทำได้ดีกว่าตลาด ตาม MSCI หุ้น ESG สร้างผลตอบแทน 19.3% เทียบกับผลตอบแทนของตลาด 15.8% ข้อมูล SET สำหรับปี 2020-2021 แสดงให้เห็น ดัชนี THSI ดัชนีหุ้นยั่งยืนสร้างผลตอบแทน 6.3% ในขณะที่ดัชนี SET สร้างเพียง 4.9%

Leave a Reply