เมื่อวานนี้ Bitazza เปิดเผยข้อมูลที่การแลกเปลี่ยนจะเพิ่มปริมาณ BTZ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลของการแลกเปลี่ยน Bitazza จาก 300 ล้าน BTZ เป็น 3 พันล้าน BTZ

ด้วยการปรับอุปทานนี้ ปริมาณรวมของเหรียญ BTZ หมุนเวียนคือ 412,500,000 BTZ จากปริมาณทั้งหมด 3,000,000,000 BTZ

การเป็นเจ้าของ BTZ ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการช่วยกำหนดทิศทางของแพลตฟอร์ม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การลงรายการเหรียญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โทเค็น BTZ ไม่สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้ ในการรับ BTZ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับการรับโทเค็น BTZ

Leave a Reply