ราคาวัตถุดิบ เหล็ก น้ำมัน และแรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง บริษัทอสังหาริมทรัพย์เตรียมปรับขึ้นราคา 3-5% ภายในปี 2565 เนื่องจากได้เห็นสัญญาณของ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุปสงค์อุปทานในตลาดเริ่มกลับสู่สมดุลแล้ว

อาภา อรรถบุญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชชี่ เพลส 2002 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งานดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ถึง พ.ศ. 2564 วัสดุในสต็อกเก่าบางส่วนได้ใช้หมดแล้ว หุ้นเก่าใช้หมด หุ้นใหม่ ต้นทุนใหม่ ต้องขึ้นราคา ดังนั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อราคาขายซึ่งต้องเพิ่มขึ้น 3% ถึง 5%

เพื่อรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ ต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจะต้องลดลง

รวมค่าแรงด้วยเพราะตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 ระบาด 90% ของแรงงานต่างด้าวไม่ได้กลับประเทศหลังโรคระบาดสงบลง สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อให้งานก่อสร้างต่อเนื่องสามารถทำได้โดยมีพนักงานไม่เพียงพอเท่านั้น ส่งผลให้งานแต่ละโครงการล่าช้าไป 10-20% เมื่อเทียบกับการวางแผน และที่สำคัญ ค่าแรงแพงขึ้น!

Leave a Reply