อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 2.17% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันและอาหารสด ซึ่งรวมถึงผักสด เนื้อหมู และไข่ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8-2.4% ในปี 2565

ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สปสช.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.17% ในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเดือนก่อน

ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการของรัฐบาลในการตรึงราคาน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาหารสด เช่น ผักสด มีราคาแพงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื้อหมูและไข่มีราคาแพงขึ้นตามต้นทุนการทำฟาร์ม โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนการแก้โรคอหิวาต์สุกร เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กกำลังลดขนาดการดำเนินการเลี้ยงสุกร

อย่างไรก็ตาม ข้าว ผลไม้สด เครื่องนุ่งห่ม ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าอื่นๆ เช่น น้ำอัดลม ผงซักฟอก และของใช้ส่วนตัว ยังคงเคลื่อนไหวตามปกติตามภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการผลิต

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) อยู่ที่ 100.73 เพิ่มขึ้น 0.05% จากเดือนพฤศจิกายน 2564 และ 0.29% จากเดือนธันวาคม 2563 และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยสำหรับปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) เพิ่มขึ้น 1.23% ใกล้กับการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ 0.8 -1.2%

Leave a Reply