กรมสรรพากรของไทยได้เผยแพร่แล้วว่ากำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น cryptocurrencies จะต้องถูกเก็บภาษีเนื่องจากถือเป็นรายได้ตามมาตรา 40 (4)

หน่วยงานภาษีของไทยระบุว่ารายได้ประเภทนี้จัดอยู่ในหมวดการลงทุนเดียวกันกับ ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ และจะต้องเสียภาษีด้วย

สิ่งนี้น่าจะลดทอนความเชื่อมั่นของ crypto ในประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากในประเทศไม่ได้คาดหวังการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

Leave a Reply