คณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (MASAK) ได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินหรือที่เรียกว่ากฎหมาย AML

MASAK สำนักข่าวทางการเงินของตุรกีภายใต้กระทรวงการคลังและการคลัง พบว่า Binance มีความผิดฐานละเมิดกฎหมายในตุรกีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฟอกเงินที่ได้มาโดยอาชญากร MASAK ได้ปรับ Binance Turkey 8 ล้านลีรา (เกือบ $750,000) หลังจากที่การแลกเปลี่ยนคริปโตล้มเหลวในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของผู้กำกับดูแลด้านการเงิน

Leave a Reply