คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งปรับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บิทาซซ่า จำกัด (บิตาซซ่า) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สตางค์) และ บจก. บิทคับ ออนไลน์ บจก. (Bitkub) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น มูลค่ากว่า 12,191,500 บาท

บริษัทใดได้รับซึ่งปรับ?

บริษัท บิทาซซ่า จำกัด ปรับ 3,564,000 บาท
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปรับ 4,656,000 บาท
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ถูกปรับรวม 8 คดี มูลค่ารวม 3,971,500 บาท

บริษัททั้งสามถูกปรับฐานเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าได้น้อยกว่า 90% ในสิ่งที่เรียกว่า “กระเป๋าเงินเย็น” ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในทางกลับกัน Bitkub ถูกลงโทษสำหรับการละเมิดอื่น ๆ อีก 7 ครั้ง รวมถึงการหยุดทำงานของระบบนานเกินไป การรวบรวมข้อมูลลูกค้า การสนับสนุนลูกค้าไม่เพียงพอในช่วงเวลาหนึ่ง ระบบการซื้อขายไม่เพียงพอที่อนุญาตให้ควบคุมราคา การตรวจสอบโทเค็นบางตัวไม่เพียงพอ และการละเมิด ของกฎ ก.ล.ต. อื่น ๆ

Leave a Reply