นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่กำลังมองหาการลงทุนทางเลือก เช่น สกุลเงินดิจิทัลอยู่แล้ว

รายงานจากการสำรวจโดย Natixis Investment Managers ระบุว่านักลงทุนสถาบันเริ่มให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น พวกเขาเริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มเติมในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

Natixis Investment Managers สำรวจนักลงทุนสถาบัน 500 รายด้วยสินทรัพย์รวมประมาณ 13.2 ล้านล้านเหรียญ “ตลาดใดที่พวกเขาจะลงทุนในปีหน้า” และ “พวกเขาคิดว่าสินทรัพย์หรือเครื่องมือใดมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้”

การสำรวจพบว่า cryptocurrencies ได้รับการพิจารณามากที่สุดเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด ตามด้วยพันธบัตรอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความผันผวน

แม้ว่าส่วนใหญ่จะมองที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน แต่บางคนก็เริ่มพิจารณาการเก็งกำไร ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Leave a Reply