Luis de Guindos รองประธาน ECB ส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อสูงในปี 2022 ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวก่อนหน้าของ ECB ที่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ COPE ว่า “อัตราเงินเฟ้อของเรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมมติว่าไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวอย่างที่เราคาดไว้”

แม้กระทั่งก่อนเกิดการระบาดใหญ่ ECB ได้ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ที่ 2% ต่อปี ซึ่งยังไม่บรรลุผลเป็นเวลานาน ด้วยเงินเฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่เริ่มระบาด ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศ สำหรับปี 2022 ECB ให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่มากกว่า 3% ทำให้มีโอกาสเปิดกว้างขึ้น

เนื่องจากคำแถลงนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น และยังไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของ Omicron และตัวแปรอื่นๆ ได้ เรื่องราวเงินเฟ้ออาจเลื่อนไปไกลกว่าปี 2022

Siamdeposit ได้ชี้ให้เห็นถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของธนาคารกลางในบทความก่อนหน้านี้

บทความก่อนหน้านี้:

Fed กลับคืนสู่กำแพงหรือไม่?

Leave a Reply