รายงานเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2564 ระบุว่าตลาดดิจิทัลในประเทศไทยจะมีมูลค่าถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2564 โดยมีอัตราการเติบโต 51% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

รายงานดังกล่าวเน้นว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2565 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยคาดว่าจะสูงถึง 57 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปี

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดดิจิทัลในประเทศไทยคือส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของ “อีคอมเมิร์ซ” เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ภาคอีคอมเมิร์ซของไทยขยายตัว 68%

นอกจากนี้ จำนวนผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในอาเซียนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อรวมกับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริการส่งอาหาร และบริการทางการเงินดิจิทัล ภายในสิ้นปีนี้ มูลค่าสินค้ารวม (GMV) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะสูงถึง 178 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Leave a Reply