ทำไม IMF ถึงเกลียด Bitcoin?

หลายคนมักถามคำถามนี้เพราะหน่วยงานนี้มักพูดถึง crypto และ bitcoin ในแง่ลบเสมอ แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ? มาค้นหาคำตอบไปด้วยกัน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คืออะไร?

กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินและให้คำแนะนำด้านนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคและการเงินทั่วโลก เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ สร้างและรักษาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

มาลองจินตนาการกัน หากไอเอ็มเอฟกำหนดนโยบายการเงินโลกในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงอิทธิพลของตลาดโลก เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานนี้ต้องการสร้างและรักษาระบบการเงินส่วนกลางที่รวมศูนย์ไว้ แตกต่างจาก Bitcoin ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างระบบการเงินแบบกระจายอำนาจที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบธนาคารเงา

เหตุผลที่ IMF เกลียด Bitcoin อาจเกี่ยวข้องกับการระดมทุนของ IMF เป็นเพราะมีหลายผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศของ crypto ที่สามารถดึงดูดความสนใจของพันธบัตรรัฐบาลได้ ผลตอบแทนสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น Stablecoins หรือ DeFi

ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมพันธบัตรและการสูญเสียแหล่งรายได้อื่นๆ สิ่งที่ crypto และ bitcoin สามารถสร้างได้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ IMF ต้องการ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ย การคุ้มครองผู้บริโภค เช่นเดียวกับการฉ้อโกง และการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อผิดพลาดก็ยากที่จะติดตาม

ในขณะเดียวกัน cryptocurrencies นั้นขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอย่างมากซึ่งหลายประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงได้

Leave a Reply